Himagsik  

Posted by ArsCariosus in

(isang tulang nahukay sa baul ng ala-ala, unang isinulat noong Feb. 2009)


Sa paglisan ng tagak kasabay ang paglisan ng halimuyak
na minsang ninais at pinagkait sa pagpikit ng miminsang tadhana.

Minsa'y may nagwika: alam mo kung sino
kilala mo kung sino
at ang muntikang kalabit ng gatilyo sa kwarenta'y singko.

Ang pait ay tumuldok sa himpapawid, at panawid gutom ang pulburang bumura sa kamalayan.

Naglaho na ang pag-asa. Naglaho na ang pananabik. Naglaho na ang magtataho sa tahol ng mga aso.

Tapos na ang mga kahol & ikaw ay kuhol: Isang aninong nakahawla, patingin-tingin at bumabanat
ng mga katagang: paano kaya kung, ano kaya kung ako

Subalit alam mo ang paglayas ng kalayaan:

Malawak ang himpapawid, malalim ang dagat & mabangis ang lupa.

0 comments

Post a Comment

WARNING:

All original material posted in this blog is copyright of the author who posted them and kaninbaboycrew (dot) blogspot (dot) com, whether they be random rantings, sketchy one liners, technical articles, short stories or poems.