Pugon ng Ulong Naglulugon  

Posted by ArsCariosus in

Nagmistulang balon ang aking utak sa init ng panahon; tuyot sa pangungusap at patuloy ang paglasap sa maligamgam na ala-alang mabilis sinunog ng himagsik ng araw. Sa ilalim, malapit nang matuyo ang nalalabi at kumukulong determinasyon para tapusin ang mga nasimulan bago ito tuluyang lumisan kasabay ng hangin sa himpapawid.


Mabilis ang pagpunit ng mga araw sa aking gunita, at ilang araw na lang ay deadline na ng Palanca na noong Disyembre ko pa napagnilayang salihan. Hilaw pa rin sa karanasang dala ng mga palihan, lumiliyab ang duda sa aking katawan, at ang dalawang kwentong nasimulan ay malayo pa rin sa inaasahang tagpo.

Muli, tinatanong ko ang aking sarili, Bakit ko ba gustong sumali? Pati ang ingleserong Philippine Graphic ay napagdisketahan ko nang bilhin at pagpasahan ng akda. Ganito na ba ako kadesperado? Marami nang nakapagsabing mapulitika ang mga ito. Totoong walang karerang naghihintay para sa isang manunulat dito sa Pilipinas. Teka nga, ano bang pinagkaiba ng maging isang published na manunulat at hindi? Marahil naniniwala pa rin akong hudyat ang Palanca na may nagsisimula nang sabihin ang isang akda. Darating din tayo dyan, wala nga lang katiyakan: gusto ko munang malasahan ang ubas bago ito maagnas.

0 comments

Post a Comment

WARNING:

All original material posted in this blog is copyright of the author who posted them and kaninbaboycrew (dot) blogspot (dot) com, whether they be random rantings, sketchy one liners, technical articles, short stories or poems.